information about stays +421 (0)917 366 232 (Mo - Fri from 8:30 - 17:00), mail: slovakia@skitravel.sk

SKI TRAVEL - PROEVENTS s.r.o.

29. januára 677, 059 38 Štrba
Office: K Vodopádom 4056/69
059 85 Štrbské Pleso
email: slovakia@skitravel.sk

ID Nr.: 44 361 297
VAT Nr: SK2022681892
Bank account: ČSOB, a. s., pobočka Poprad
Bank account: 4006952078 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
SWIFT: CEKOSKBX

information about stays +421 (0)917 366 232
(Mo - Fri from 8:30 - 17:00)

Skitravel Kontakt

Contact

Mgr. Peter Lupták
General Manager / The manager
+421 905 253 356
slovakia@skitravel.sk, peter@skitravel.sk

Mgr. Janka Luptáková, PhD.
Senior Event Manager Pro Events
+421 915 966 555
info@proevents.sk, janka@skitravel.sk

Valéria Klincová
Product Manager CK Ski Travel
+421 905 237 765
slovakia@skitravel.sk, valeria@skitravel.sk

Števo Pukač
Activity Manager Pro Events
+421 918 447 176
info@proevents.sk, stefan@proevents.sk

Martin Hoclar
Event Manager Pro Events
+421 903 991 903
info@proevents.sk

Mário Horevaj
Sales Manager CK Ski Travel
+421 917 366 232
slovakia@skitravel.sk, mario@skitravel.sk

Bc. Marek Koza
Animátor CR
+421 908 318 080
skischool@skirent.sk


Pro Events / Komplexná organizácia programov

Cestovná kancelária Ski Travel
Winter Fun Park Štrbské Pleso - Ski School
SKI TRAVEL- PRO EVENTS s.r.o.,
29. januára 677, 059 38 Štrba
Office: K Vodopádom 4056/69, 059 85 Štrbské Pleso
GSM: +421 905 253 356
e-mail: info@proevents.sk, slovakia@skitravel.sk
web: www.proevents.sk, www.skitravel.sk

+ TEAM INŠTRUKTOROV